Bất ngờ với công nghệ đóng tàu của Việt Nam

 

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 1/8/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Tổng Tham mưu triển khai toàn diện công tác thi đua - khen thưởng

- Giữ vững niềm tin trước những âm mưu chống phá

- Chấn chỉnh hoạt động đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67

- Bệnh viện Trung ương liên thông xét nghiệm cùng tuyến

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
498