Quan hệ Quốc phòng Việt Nam - Asean
 

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 7/8/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khoá XII

- Việt Nam trong ASEAN: Cùng thắp sáng ngọn lửa chung

- Các đơn vị quân đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

- Nguy cơ thành lập "bệnh viện dã chiến" phòng chống sốt xuất huyết