QĐND Online – Ngày 31-8, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt, tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc và học viên đạt giải nhất các kỳ thi quốc tế, quốc gia năm 2017. Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng và Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Trung tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Theo báo cáo của Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của các học viện, nhà trường, công tác GD, ĐT năm học 2016-2017 có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng đào tạo được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, học viên tốt nghiệp ra trường có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách tại đơn vị. Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên dương 70 đồng chí học viên, trong đó có 33 đồng chí tốt nghiệp thủ khoa, 21 đồng chí tốt nghiệp xuất sắc, 16 đồng chí đạt giải nhất các kỳ thi Olympic cấp quốc gia.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và biểu dương, chúc mừng các đồng chí học viên được tuyên dương. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các đồng chí tốt nghiệp trở về đơn vị công tác, các đồng chí học viên tiếp tục học tập, rèn luyện tại các nhà trường; dù ở cương vị chỉ huy hay công tác chuyên môn, cần xác định rõ nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được trong nhà trường vào thực tiễn và điều kiện cụ thể của đơn vị để trở thành những sĩ quan giỏi, xuất sắc, những cán bộ nghiên cứu khoa học tài năng.

Trung tướng Phan Văn Giang trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho học viên. 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các học viện, nhà trường cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ luôn quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, vận dụng vào nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội. Bảo đảm học viên tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo trong các học viện, nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các đơn vị tiếp nhận sĩ quan mới ra trường về công tác cần bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ quan trẻ nhanh chóng nắm bắt tình hình đơn vị, vận dụng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu trong nhà trường vào thực tiễn công tác, xây dựng đơn vị, để trở thành những cán bộ ưu tú của quân đội.

Tin, ảnh: VŨ XUÂN DÂN

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
569