Vũ khí công nghệ cao trong tương lai sẽ được sử dụng với tỉ lệ ngày càng lớn, tinh vi, có độ sắc hơn và hủy diệt lớn. Đối với Việt Nam, đứng trước nguy cơ của các cuộc chiến tranh mà đối tượng có thể sử dụng vũ khí trang bị công nghệ cao trong tương lai, nghệ thuật quân sự nhất là phương pháp tác chiến sẽ có sự thay đổi cơ bản so với các cuộc chiến tranh trước đây.
Đặc điểm, xu hướng phát triển đó đòi hỏi chúng ta phải quan tâm nghiên cứu để xây dựng chiến lược, chiến thuật tác chiến trong chiến tranh công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
840