Sức khỏe dẻo dai, trình độ kỹ thuật thuần thục, phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong toàn kíp điều khiển cỗ xe hạng nặng tác chiến trên mọi điều kiện ngoại hình, thời tiết ngày đêm. Đó là những tố chất cần có của một người lính lái xe tăng.
Những học viên trường Trung Cấp Kĩ Thuật Tăng Thiết Giáp đã và đang vượt qua những thử thách, hoàn thiện hơn nữa trình độ chiến thuật để trở thành những người lính thép của Binh chủng Tăng Thiết Giáp, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
862