Tiêu hủy đạn dược không bảo dưỡng và sửa chữa được là việc bắt buộc phải thực hiện đối với ngành quân khí nhằm bảo đảm an toàn về con người, đạn dược, hệ thống kho tàng, trang thiết bị cất giữ.
Vậy chúng được xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn cho người thực hiện, vừa không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cách xử lý đạn dược và phương pháp xử lý an toàn, tiết kiệm, thân thiện sẽ là chủ đề của chương trình lần này. Kính mời quí vị và các đồng chí chú ý đón xem.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
715