Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong quân đội đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đạt kết quả ngày càng vững chắc góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
Trong những thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ toàn quân. Điều này được minh chứng rõ nét qua các công trình, sáng kiến tiêu biểu được trao giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" trong quân đội qua các năm.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
726