Khi có sự cố mất an toàn bay, thiên tai hay thảm họa xẩy ra, nếu các phương tiện khác không thể tiếp cận được hiện trường thì những người lính tìm kiếm cứu nạn sẽ được máy bay đưa đến và thực hành đổ bộ đường không, cung cấp thông tin ban đầu về chỉ huy. Nói cách khác họ sẽ là những người tận dụng tối đa và khai thác hiệu quả giờ vàng ban đầu khi có tình huống.
Do đó những người lính Trung tâm Quốc gia Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không nghiêm túc và khắt khe trong huấn luyện chính là cách để họ hoàn thành trọng trách và sứ mệnh của mình.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
521