Xe tăng T-54&T55 có mặt ở Việt Nam vào những năm 1970x và nhanh chóng trở thành quả đấm thép của QĐND Việt Nam. T-54&T-55 có mặt trong hầu hết các chiến dịch lớn và có được chiến công huy hoàng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
 
Trịnh Thái Bằng
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
510