Trong điều kiện hiện nay của quân đội ta, việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng yêu cầu làm chủ, khai thác và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới là yêu cầu cấp thiết.
Do đó, việc chú trọng đầu tư cho công tác đào tạo nhân lực phù hợp với các yêu cầu trên đang là hướng đi hiệu quả của Học viện Kỹ thuật Quân sự.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
810