Công chức

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên quê hương cách mạng Thái Nguyên

Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, trực tiếp góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đào tạo, tuyển dụng giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh - những vấn đề đặt ra

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và từ thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học này, những năm qua, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng, phát triển, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam

"Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam" là tựa đề bài viết của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

MỘT NGÀY BẰNG 20 NĂM – HÃY KHÓC VÀ HÃY TỰ HÀO!!!

Sau các chiến dịch và các đợt chiến đấu tạo thế (bắt đầu từ ngày 9/4 đến ngày 26/4), ta đã bao vây áp sát Sài Gòn trên năm hướng: hướng Bắc là Quân đoàn 1, Tây Bắc là Quân đoàn 3; Đông là Quân đoàn 4 và 2; Tây Nam là Đoàn 232; Nam là lực lượng chủ lực Quân khu 8; một số đơn vị đặc công và biệt động đã đứng được ở ven và nội đô.

Cần nhận thức đúng quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin

QĐND - Quyền con người (QCN) là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là giá trị cao quý chung của các dân tộc. Ngày nay, QCN được xem như là thước đo sự tiến bộ và trình độ văn minh của các xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển và bản sắc văn hóa.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động tiêu cực tới chế độ xã hội chủ nghĩa

QĐND - Một số bạn đọc gửi thư về tòa soạn muốn tìm hiểu hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có ảnh hưởng như thế nào tới quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong điều kiện cụ thể ở nước ta? Chúng tôi gửi tới bạn đọc một số thông tin.

Những đặc trưng cơ bản về phong cách lãnh đạo của người chính uỷ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Phong cách lãnh đạo của người chính uỷ là tổng hợp cách thức, biện pháp, lề lối làm việc mang tính ổn định, riêng có, tiêu biểu mà người chính uỷ sử dụng hàng ngày để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Viết, nói là để phục vụ quần chúng nhân dân

Bước sang năm 2015, cả dân tộc Việt nam đang tiếp tục ra sức đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nhiều cơ quan, đoàn thể đã có những sáng kiến hay để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Hải Phòng

Với nhận thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, những năm qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên Hải Phòng đã có nhiều giải pháp thiết thực tổ chức thực hiện công tác này.

Học viện Hải quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Học viện Hải quân đã và đang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
123...Trang cuối