Công chức

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động tiêu cực tới chế độ xã hội chủ nghĩa

QĐND - Một số bạn đọc gửi thư về tòa soạn muốn tìm hiểu hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có ảnh hưởng như thế nào tới quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong điều kiện cụ thể ở nước ta? Chúng tôi gửi tới bạn đọc một số thông tin.

Những đặc trưng cơ bản về phong cách lãnh đạo của người chính uỷ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Phong cách lãnh đạo của người chính uỷ là tổng hợp cách thức, biện pháp, lề lối làm việc mang tính ổn định, riêng có, tiêu biểu mà người chính uỷ sử dụng hàng ngày để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Viết, nói là để phục vụ quần chúng nhân dân

Bước sang năm 2015, cả dân tộc Việt nam đang tiếp tục ra sức đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nhiều cơ quan, đoàn thể đã có những sáng kiến hay để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Hải Phòng

Với nhận thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, những năm qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên Hải Phòng đã có nhiều giải pháp thiết thực tổ chức thực hiện công tác này.

Học viện Hải quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Học viện Hải quân đã và đang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bài tập GDQP–AN cấp trung học phổ thông; Giải thích từ ngữ GDQP–AN

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cộng tác với cơ quan, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức biên soạn và xuất bản mới: cuốn Bài tập GDQP–AN cấp trung học phổ thông; Giải thích từ ngữ GDQP–AN dùng cho tất cả các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo; chỉnh lý tái bản Giáo trình Giáo dục an ninh – trật tự, dùng cho đào tạo giáo viên. Đây là các tài liệu hết sức bổ ích giúp nâng cao chất lượng việc dạy và học môn GDQP-AN ở các cấp học theo quy định.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực

Giới thiệu phần mềm CAMTASIA STUDIO 6, một trong những công cụ hỗ trợ sử dụng có hiệu quả phần mềm PowerPoint, Violet, soạn giáo án điện tử và các phần mềm khác trong soạn bài giảng điện tử và ứng dụng giải pháp giảng dạy tiên tiến(E- learning )

Chiến thuật chung (P8).

Hành quân cơ dộng chiến đấu là một trong những hoạt động tác chiến vô cùng quan trọng của các đơn vị binh chủng hợp thành trong chiến đấu. Để thực hiệm thành công một cuộc hành quân cần thực hiện đúng những nguyên tắc, yêu cầu chiến thuật được đặt ra.

Chiến thuật chung(P7)

Những đặc trưng cơ bản của chiến thuật chung khối quân sự Bắc Đại tây dương NATO trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.

Chiến thuật chung (P6)

Chiến thuật chiến đấu tiến công là phương thức tác chiến cơ bản, chủ yếu của các hoạt động tác chiến trên chiến trường nhằm đạt được mục tiêu quyết định về chiến thuật, chiến dịch hoặc chiến lược trên chiến trường.
123...Trang cuối