Học sinh - Sinh viên

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hiện nay, đứng trước tình hình phức tạp, chủ quyền Quốc gia đã từng bị đe dọa và tương lai vẫn tiềm ẩn âm mưu đe dọa, nhất là lãnh thổ Quốc gia trên biển, đảo. Đòi hỏi tất yếu chúng ta phải Nâng cao hơn nữa sức mạnh quốc phòng, tiềm lực quốc phòng, làm cho nền quốc phòng đất nước đủ sức bảo vệ Tổ quốc; mà đặc biệt là tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thế trận chiến tranh nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954- Một thắng lợi trên con đường cứu nước

Hiệp định Giơ-ne-vơ (Genève) năm 1954, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của người Pháp, công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.

Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh với công tác thanh niên

“Nếu thanh niên hy sinh thêm một phần để chiến đấu thì cuộc kháng chiến của chúng ta rút ngắn thêm một quãng. Thanh niên đổ thêm một giọt máu cho Tổ quốc thì tính mạng của thanh niên nói chung mới được bảo toàn”

Chương trình chi tiết môn học GDQP-AN

Ngày 12/9/2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học, cao đẳng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2012 và thay thế Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng. Tiếp theo đó, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn số 6353/BGDĐT-GDQP ngày 26/9/2012.

Huấn luyện quân sự phổ thông cho thanh thiếu niên độ tuổi cận nhập ngũ ở Liên bang Nga.

Nối tiếp truyền thống của Liên bang Xô viết, nhà nước liên bang Nga đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện quân sự cho thanh thiếu niên độ tuổi cận nhập ngũ, chương trình huấn luyện quân sự phổ thông được luật định và các cấp, ban ngành từ Trung ương đến địa phương đặc biệt quan tâm và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đối với thế hệ trẻ.

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho HS,SV tỉnh Hải Dương qua các giai đoạn phát triển

Trong 50 năm vì sự nghiệp trồng người, xây dựng con người mới XHCN, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục đào tạo Tỉnh Hải dương là công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo. Với sự cố gắng cao độ, ngành giáo dục tỉnh đã đạt những thành tựu xuất sắc, đạo tạo những thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên, tiếp bước cha anh xây dựng quê hương đất nước.

Hội thảo tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sinh viên

Ngày 29-6, Trung tâm GDQP Hà Nội 2 tổ chức hội thảo tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sinh viên các trung tâm GDQP-AN. Đây là điều kiện để các cán bộ lãnh đạo, quản lí, đội ngũ giảng viên và những người quan tâm có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trung tâm GDQP - AN trong cả nước.

Học theo phương pháp thảo luận nhóm

Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng của học viên – các học viên giao lưu với nhau và có được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt.

Giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học: Thử thách học sinh trong môi trường quân đội

Trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQPAN) cho học sinh, sinh viên là một nội dung hết sức quan trọng, bởi qua đó trang bị cho học sinh, sinh viên nhận thức đúng về nghĩa vụ của công dân, kỹ năng quân sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam- Ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay

Chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người cùng Đảng ta trực tiếp tổ chức bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng thời bản thân tự nêu gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Người khẳng định: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”(1).
12