Học sinh - Sinh viên

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh

Quán triệt sâu sắc chủ trương chiến lược của Đảng, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện cần thiết để thực hiện tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Đây là bước tiến quan trọng của Nhà trường.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo. Qua đó, thu được kết quả tích cực, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Hồng Đức

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân, trong suốt chặng đường gần 15 năm xây dựng, phát triển, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Hồng Đức đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào truyền thụ kiến thức quốc phòng và an ninh cho thế hệ trẻ.

Cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình

Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành giáo dục (tháng 6 năm 1957), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải mật thiết liên hệ với gia đình học trò. Bởi vì giáo dục trong nhà trường, chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù tốt mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”1.

Những cái nhìn sai trái về nền giáo dục Việt Nam

QĐND - Cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, những năm qua, giáo dục Việt Nam có những chuyển động tích cực và chuyển biến tiến bộ về nhiều mặt. Chính những thành tựu to lớn về giáo dục không chỉ là một trong những động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc.

Nhím với súng bazooka và sóc cưỡi xe tăng: Trẻ em Bắc Triều Tiên xem cái gì?

Súng bắn, tiếng nổ, máu và cả núi xác chết – còn cái gì mà ta không bắt gặp trong bộ phim hoạt hình kinh điển có tên gọi hiền lành là "Sóc và Nhím” của Bắc Triều Tiên. Cách giáo dục này đã từng có trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam.

Quan điểm của Đảng ta về xây dựng tiềm lực quốc phòng trong tình hình mới

Xây dựng tiềm lực quốc phòng là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, nhằm huy động kịp thời mọi nguồn lực, tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc cả thời bình và thời chiến. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện.

“Con tôi chỉ biết uống nước nhập ngoại, sợ nó không biết uống nước của ta”

Dân trí -- Kể câu chuyện thực tế của các phụ huynh hiện đại, PGS.TS. Văn Như Cương cho rằng, nhiều bậc cha mẹ đang làm hư con mà cứ tưởng là… thương!

Thí sinh đạt 30 điểm vẫn trượt NV1: Cộng điểm ưu tiên thế nào để công bằng?

Dân trí Những ngày gần đây, câu chuyện thí sinh đạt 29,25, thậm chí đạt 30 điểm (đối với nữ khối trường công an) vẫn trượt nguyện vọng 1 trong khi đó nhiều thí sinh điểm thấp hơn đến 2 - 3 điểm vẫn đỗ nhờ cộng điểm ưu tiên đang gây xôn xao dư luận. Vậy cộng điểm ưu tiên như thế nào để tạo công bằng cho thí sinh?

Danh mục Ưu tiên khu vực năm 2017

Danh mục khu vực ưu tiên; Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn; Danh mục trường THPT năm 2017
123