Danh nhân - Danh tướng

THÁI PHÓ VINH QUỐC CÔNG LƯU NHÂN CHÚ

là thành viên đầu tiên của Bộ chỉ huy Lam Sơn Lưu Nhân Chú đã có nhiều cống hiến lớn cho nghĩa quân Lam Sơn nói riêng và cho sự nghiệp cứu nước cứu dân ở đầu thế kỉ thứ XV

NHẬP NỘI TƯ KHÔNG, BÌNH CHƯƠNG SỰ, tước ĐÌNH THƯỢNG HẦU NGUYỄN CHÍCH

“Lập chí rất bền, thấy việc rất sớm, tính mưu rất kĩ, ứng biến rất nhanh, công đầy biên quận.” TRỊNH THUẤN DU (Văn bia Thần Đạo)

HUYỆN HẦU TƯỚNG QUÂN ĐỖ BÍ

Ông người Nông Cống (nay thuộc Thanh Hóa). Nhưng, cũng tương tự như Bùi Bị, hiện vẫn chưa ai rõ Đỗ Bí sinh và mất vào năm nào. Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn ngay từ những ngày đầu chuẩn bị gian khổ nhất. Và cũng từ đó, sự nghiệp của ông dần dần đi vào sử sách.

HUYỆN HẦU TƯỚNG QUÂN BÙI BỊ

Vào đầu thế kỉ thứ XV. Ở xã Hào Lương, huyện Lương Giang (nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), có hai nhân vật đặc biệt. Một là Đỗ Phú - tên phản dân, hại nước. Hai là Bùi Bị - vị anh hùng trong sự nghiệp cứu nước, cứu dân, vị danh tướng của lịch sử dân tộc. Tuy chưa đầy đủ, nhưng sử cũ cũng đã trân trọng chép về Bùi Bị.

NHẬP NỘI ĐẠI TƯ MÃ, ĐÔ ĐỐC TỔNG QUẢN BẮC ĐẠO LÊ VĂN AN

“Lê Văn An người sánh Mục Sơn (nay là xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa - NKT), theo vua (Lê) Thái Tổ (tức Lê Lợi - NKT) dấy binh, được trao chức Thứ Thủ vệ kị binh trong quân Thiết Đột. Khi Nhà vua cùng với 18 người bề tôi thân cận tổ chức hội thề thì tên ông đứng ở hàng thứ ba. Trải hơn một trăm trận lớn nhỏ, khi tấn công cũng như khi phòng thủ, ông đều có nhiều công lao.” ĐẠI VIỆT THÔNG SỬ (Chư thần truyện)

NHẬP NỘI HÀNH KHIỂN GIÁN NGHỊ ĐẠI PHU NGUYỄN TRÃI

"Nguyễn Trãi, người anh hùng của dân tộc, văn võ song toàn, văn là chính trị, chính trị cứu nước, cứu dân, nội trị, ngoại giao, mở nền thái bình muôn thuở, rửa nỗi thẹn ngàn thu (BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO), võ là quân sự : chiến lược và chiến thuật, yếu đánh mạnh, ít địch nhiều,... thắng hung tàn bằng đại nghĩa (BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO) ; văn và võ đều là vũ khí, mạnh như vũ bão, sắc như gươm dao." PHẠM VĂN ĐỒNG

ĐẠI HIẾU CAO HOÀNG ĐẾ LÊ THÁI TỔ (P2)

Là lãnh tụ phong trào Lam Sơn, sau thắng lợi trọn vẹn của cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại, Lê Lợi đã lên ngôi Hoàng Đế, sáng lập ra triều Lê là một trong những triều đại lớn của lịch sử nước nhà. Với triều Lê do Lê Lợi sáng lập nên, một bước ngoặt mới của lịch sử dân tộc bắt đầu.

ĐẠI HIẾU CAO HOÀNG ĐẾ LÊ THÁI TỔ (P1)

“Vua xướng nghĩa dấy binh nhưng chưa từng giết sai một ai. Suốt đời, Vua chỉ biết lấy mềm dẻo để chống cứng rắn, lấy sức yếu để chống giặc mạnh, lấy quân ít để thắng kẻ thù đông, không quá hao tổn máu xương mà vẫn khuất phục được đối phương. Cho nên, Vua đã chuyển vận bĩ sang vận thái, biến thế nguy thành sự yên, đổi thời loạn thành thời thái bình. Mới hay : Thiên hạ chẳng ai địch nổi đấng nhân giả chính là câu rất hợp với Nhà vua vậy. Bởi thế, Vua lấy được thiên hạ và truyền được cơ nghiệp đến

Cuộc chiến tranh nhân dân chống xâm lược

Họ chưa bao giờ là tướng, nhưng chính họ cũng lập được không ít kì công, làm rạng rỡ truyền thống ngoan cường và bất khuất của cả dân tộc. Tên tuổi của họ sống mãi trong kí ức bất diệt của nhân dân.

NỘI VỆ THƯỢNG TƯỚNG QUÂN TRẦN KHÁT CHÂN

Trần Khát Chân là người thuộc dòng dõi của Trần Bình Trọng, quê ở Hà Lãng, huyện Vĩnh Ninh. Đất quê ông nay thuộc. tỉnh Thanh Hóa. Ông sinh năm Canh Tuất (1370) (tư liệu này là của các tác giả Sổ tay nhân vật lịch sử Việt Nam).
123...Trang cuối