Dân trí--Trận “Điện Biên Phủ trên không” là cuộc đụng đầu trực diện, mang ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta với lực lượng không quân chiến lược mạnh mẽ của Mỹ. Những phương tiện chiến tranh tối tân bậc nhất đương thời đã thất bại trước sức mạnh to lớn của ý chí Việt Nam, của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Theo nhiều chuyên gia chiến lược quân sự trong và ngoài nước, chiến thắng của trận "Điện Biên Phủ trên không" đã góp phần khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, của ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, là kết quả của sức sáng tạo, tinh thần tự lực tự cường, lòng quả cảm của quân và dân ta.

Ngọc Diệp
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
801