Cách đây 50 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã diễn ra trên khắp miền Nam Việt Nam. Đây được xem là một sự kiện có ý nghĩa chiến lược, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi.
Đồng thời, cuộc tổng tiến công táo bạo, bất ngờ này đã thể hiện đậm nét nghệ thuật quân sự Việt Nam, đó là nghệ thuật phát huy mạnh mẽ nhân tố con người, lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít đánh nhiều, lấy trí tuệ, con người, văn hóa Việt Nam để chiến thắng vũ khí và sức mạnh hùng hậu của đế quốc Mỹ. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của trận quyết chiến chiến lược Tết Mậu Thân vẫn mang hơi thở thời đại, có ý nghĩa sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta trong tình hình mới. 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
877