Trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một trong những lực lượng đóng vai trò quan trọng chính là lực lượng pháo binh.
Ở chiến dịch này, hỏa lực pháo binh bố trí xung quanh lòng chảo Điện Biên đã chi viện hỏa lực kịp thời, chính xác, chế áp địch, tạo cơ hội để bộ binh ta đánh các trận then chốt, quyết định, phá tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện đại.
 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
398