Trong suốt 16 năm hoạt động, từ năm 1959 đến 1975 đường chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là huyết mạch nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.
Không chỉ là tuyến vận tải quân sự, tuyến hậu cần chiến lược mà còn là một chiến trường tổng hợp, một mặt trận chiến đấu quyết liệt giữa ta và địch. Đặc biệt trên tuyến đường lửa ấy chúng ta đã vận dụng linh hoạt các phương thức vận chuyển, vận tải. Trong đó lấy vận tải cơ giới là chủ yếu kết hợp với vận tải thô sơ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vận chuyển chiến lược chi viện cho miền Nam.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
780