"Câu lạc bộ huấn luyện giỏi" mục đích nhằm nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, giúp bộ đội huấn luyện hiệu quả.
Ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã xây dựng, triển khai mô hình "Câu lạc bộ huấn luyện giỏi" với mục đích nhằm nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, giúp bộ đội huấn luyện hiệu quả. Trong đó gồm 4 tổ huấn luyện: điều lệnh, chiến thuật, thể lực, kỷ luật. Mô hình này đã mang lại hiệu quả mới trong công tác huấn luyện của đơn vị.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
231