2/1/2012 3:24:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường THPT Võ Trường Toản quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, dưới sự chỉ đạo của Sở giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sự hỗ trợ của Quận ủy, UBND quận 12, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể sư phạm nhà trường cùng với sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng cha mẹ học sinh, nhà trường đã đạt được những thành tích tốt trong công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh.
CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG  - AN NINH
CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÕ TRƯỜNG TOẢN
HỒ ĐẮC ANH
Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản

Trường THPT Võ Trường Toản quận 12, thành phố Hồ Chí Minh mới được thành lập năm 1999, trong điều kiện quận 12 cũng mới được tách ra từ huyện Hóc môn; vì thế, bước đầu gặp rất nhiều khó khăn của một quận mới đang trong quá trình đô thị hóa.

Sau nhiều năm nỗ  lực phấn đấu, dưới sự chỉ đạo của Sở giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sự hỗ trợ của Quận ủy, UBND quận 12, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể  sư phạm nhà trường cùng với sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng cha mẹ học sinh, nhà trường đã đạt được một số danh hiệu như: Đơn vị tiên tiến xuất sắc, cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ GD&ĐT, của thành phố, trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Kết quả hoạt động của trường đạt được nhiều mặt công tác, trong đó có việc tổ chức giảng dạy môn GDQP – AN.

Giang dạy môn học GDQP – AN Nhà trường đã quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước về GDQP-AN, như: Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 07/8/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác GDQP- AN trong tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng – an ninh; Nghị định số 15/2001/NĐ- CP ngày 01/5/2001 của Thủ tướng chính phủ về giáo dục quốc phòng; Thông tư số 43/2003/TT- BGDĐT ngày 26/3/2003 của Bộ GDĐT hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên GDQP; Thông tư Liên tịch số 41/2004/TTLT – BGDĐT – BTC – BQP – BLĐTBXH ngày 31/12/2004 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, giảng viên giảng dạy giáo dục quốc phòng; Quyết định số 69/2007/QĐ – BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ GDĐT ban hành qui định tổ chức dạy học và đánh giá hết quả học tập môn GDQP – AN; Quyết định số 79/2007/QĐ – BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ GDĐT ban hành chương trình GDQP- AN bậc trung học phổ thông; Quyết định số 8412/2009/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2009 về ban hành tiêu chuẩn mẫu thiết bị dạy học môn GDQP – AN trong trường phổ thông, nhằm nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của nhà trường.

Theo quy định của Điều 27, Luật Giáo dục: Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Vì vậy, GDQP – AN là môn học chính khóa có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc. GDQP – AN là một nội dung của giáo dục, rèn luyện hình thành nhân cách, góp phần nâng cao dân trí quốc phòng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. GDQP – AN là nội dung quan trọng trong chiến lược đào tạo toàn diện con người mới XHCN trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Do nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của môn học GDQP – AN, nhà trường đã quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên; chương trình dạy học phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường cũng,như:

Về giáo viên: Trên cơ sở tình hình thực tế tại trường, được sự chỉ đạo của Sở, hè năm học 2003 trường đã cử giáo viên theo học chương trình GDQP của trường ĐHSP và đến nay trường đã có đủ giáo viên dạy môn GDQP-AN.

Về tổ chức phương pháp dạy và học: Để thực hiện tốt nhiệm vụ, trường xin phép Sở  GD&ĐT thay vì dạy 1 tiết/ tuần và giải quyết chương trình trong 1 học kỳ cho mỗi khối lớp. Bởi lẽ, việc tổ chức học theo phân phối chương trình với 1 tiết/ tuần có nhiều khó khăn như: những tiết học thực hiện việc di chuyển của học sinh từ lớp đến bãi tập và trở về lớp mất 15 phút chỉ còn lại 30 phút. Vì thế, trường tổ chức dạy mỗi khối lớp 1 học kỳ với 2 tiết/ tuần và học trong một học kỳ, chia ra như sau:

Khối 12 học xong trong học kỳ 1. Dành học kỳ 2 cho các em tập trung học thi tốt nghiệp;

Khối 11 học trong học kỳ 2;

Khối 10 học trong học kỳ 1 nhằm xây dựng tác phong và đội ngũ khi mới vào trường.

Ban giám hiệu nhà trường chủ động mua sắm trang thiết bị dạy học ngay từ năm học 2003 ( theo Công văn số 52/2003 ngày 7/11/2003 của Bộ GD&ĐT về việc đảm bảo trang bị phương tiện dạy học); như: Súng AK và CKC, lựu đạn, các phương tiện dạy cứu thương; trong đó súng CKC và AK là súng thật đã khoan hở nòng súng. Do có đủ vật chất dạy học, nên trường THPT Võ Trường Toản đã được một số trường dân lập mời dạy môn GDQP – AN.

Đến năm học 2007-2008 đã trang bị đủ phương tiện theo sự chỉ đạo của Sở giáo dục & Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh( cuối năm 2007).

Thực hiện chế độ chính sách: Nhà trường cấp kinh phí cho giáo viên thể dục đi đào tạo giáo viên GDQP – AN ngắn hạn tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, gồm có tiền ăn và tiền công tác phí theo số ngày đi học khoảng 2 triệu đồng/ người/lượt/đợt hè ( Thông tư của Bộ tài chính). Sau khi đào tạo trở về tham gia giảng dạy môn GDQP- AN thì được hưởng chế độ của giáo viên thẻ dục, đồng thời được hưởng chế độ của giáo viên GDQP – AN ( theo Công văn 12583 ngày 14/11/2001 của Bộ GD&ĐT), mỗi tiết dạy giáo viên hưởng 2.000 đồng và được cấp 1 bộ trang phục. Từ chủ trương trên của nhà trường đã tạo điều kiện cho các thầy, cô giáo là giáo viên thể dục yên tâm làm nhiệm vụ.

Kể từ năm học 2004-2005 đến nay, giáo viên thể dục kiêm GDQP – AN được hưởng thêm chế độ bồi dưỡng giờ giảng ( theo Thông tư số 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH ngày 31/12/2004 của Liên Bộ giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Quốc phòng, Lao động Thương binh và Xã hội) được hưởng 1% mức lương tối thiểu/tiết giảng; trang phục theo qui định.

Công tác giáo dục nói chung, GDQP-AN cho học sinh nói riêng của nhà trường từ năm 2001 đến nay đã có sự chuyển biển tích cực, từng bước đi vào nề nếp; kết quả về xếp loại hạnh kiểm của học sinh đạt khá, tỷ lệ tốt nghiệp từ 93% trở lên; kết quả học tập văn hóa, GDQP-AN năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể kết quả trong 2 năm học gần đây như sau:

Kết quả

2009 - 2010

2010 - 2011

Tốt nghiệp

99.20%

100%

Đỗ ĐH, CĐ

>50%

>50%

GDQP - AN

95% ( điểm trên TB)

99% ( điểm trên TB)

Nhà trường đã nhận được bằng khen của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và của UBND thành phố về công tác dạy học môn GDQP-AN.

Từ kết quả trên, nhà trường xin rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, Hiệu trưởng phải là người nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc dạy GDQP –AN theo mục tiêu của Luật giáo dục đặt ra và quán triệt ngay từ đầu các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho toàn thể cán bộ giáo viên của trường để cùng nhận thức đúng, thực hiện nghiêm túc môn học GDQP – AN.

Thứ hai, phải chủ động tìm cách khắc phục khó khăn về giáo viên và trực tiếp tham mưu đề xuất cấp trên để thực hiện.

Thứ ba, phải nhận thức đầy đủ việc GDQP –AN đối với học sinh phổ thông có một tầm quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc và đồng thời coi đây là một môn học như các môn học khác chứ không phải là môn phụ.

Thứ tư, thật sự quan tâm, chăm lo và có chế độ, chính sách phù hợp để động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN./.

Các tin khác