10/31/2010 10:04:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Bài giảng thực hành bắn súng CKC và tiểu liên AK
Bài giảng thực hành : Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Người biên soạn:
Trung tá Lê Xuân Luyện Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2


Dung lượng bài giảng: 20 MB
Soạn thảo bằng phần mềm Power Point
Phương pháp khai thác; Download bài giảng, giải nén bằng công cụ Win.RAR. Biên tập và sử dụng giảng dạy

Download bài giảng
 

Các tin khác