Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thiết bị huấn luyện xạ kích pháo phòng không PK-37

Thiết bị PK-37 mang tích đột phá trong việc hỗ trợ huấn luyện xạ kích đối với lực lượng vũ trang, với những tính năng ưu việt và công nghệ hiện đại sẽ đánh giá chính xác, toàn diện về trình độ, khả năng thao tác của kíp pháo thủ pháo phòng không 37mm.

Thiết bị bắn tập súng tiểu liên MBT-07

Thiết bị MBT-07 là phiên bản phát triển của MBT-03 để phù hợp với điều kiện bài bắn số 2 súng tiểu liên. Thiết bị sẽ giúp cán bộ huấn luyện kiểm tra, rèn luyện cho chiến sĩ các kỹ năng cần thiết, đặc biệt là kỹ năng bắn mục tiêu di động. Trên cơ sở đó nâng cao được thành tích bắn đạn thật của đơn vị.

Hệ thống thiết bị huấn luyện Học viện kỹ thuật sự

Bộ thiết bị hỗ trợ huấn luyện sử dụng công nghệ quang ảnh được kết nối với máy tính nhằm nâng cao kết quả huấn luyện  bắn súng, xạ kích

Thiết bị bắn tập súng ngắn SN-K54

Thiết bị SN-K54 là thiết bị hiện đại, với kỹ thuật xử lý hình ảnh chính xác nhằm đảm bảo một cách tối ưu cho nhiệm vụ huấn luyện bắn súng trong lực lượng vũ trang.

Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07

Thiết bị RDS-07 chỉ thị bằng điểm dấu đỏ quang học ra đời như một sự bổ sung, thay thế các thiết bị kiểm tra đường ngắm cũ, đảm bảo một cách tốt nhất cho quá trình huấn luyện ngắm bắn với các bài bắn không vận động ở tất cả các tư thế trong điều kiện ngày, đêm, thời tiết và địa hình khác nhau.