Thiết bị

Súng phóng lựu AGS-40 có cần cho Việt Nam?

(Quốc phòng Việt Nam) - Dù Việt Nam đã tự sản xuất được súng phóng lựu AGS-17 và M203, nhưng việc mua thêm AGS-40 được coi là sự bổ sung hoàn hảo cho quân đội Việt Nam.

Thiết bị dạy học môn GDQP-AN trong các trường THPT tỉnh Thái Nguyên - mấy vấn đề cần trao đổi

Thái Nguyên là một tỉnh địa lý tự nhiên có đủ 3 vùng đó là vùng đồng bằng, miền trung du và miền núi bao gồm 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tuy điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn song sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo nói chung và GDQP-AN nói riêng đã ngày càng được chú trọng, đầu tư về nhiều mặt đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả...

Sản phẩm của Công ty CP sách Đại học - Dạy nghề (P1)

GIÁO TRÌNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH.(P1)

Tư liệu phục vụ giảng dạy( P6)

Các file ảnh Flash, video, PDF phục vụ cho minh họa bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh.

Tranh tư liệu phục vụ giảng dạy( P5)

Tranh tư liệu phục vụ giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Phần 5)

Tranh tư liệu phục vụ giảng dạy( P4)

Tranh phục vụ công tác giáo dục quốc phòng

Tranh tư liệu phục vụ giảng dạy( P3)

Tranh phục vụ giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng

Tranh tư liệu phục vụ giảng dạy( P2)

Tranh tư liệu phục vụ giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng An ninh ( Phần 2 )

Tranh tư liệu phục vụ giảng dạy( P1)

Tranh tư liệu phục vụ giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Phần 1)

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng,

12