Với đặc điểm giá thành sản xuất rẻ, cài đặt dễ dàng, hoạt động hiệu quả cao. Mìn được chế tạo và sử dụng rất rộng rãi qua nhiều cuộc chiến, ngay cả trong chiến tranh hiện đại thì mìn vẫn được sử dụng như một vũ khí chiến thuật hiệu quả.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
389