Hệ thống sản phẩm Xí nghiệp X55 Cục quân huấn Bộ quốc phòng (3)

SÚNG DIÊT TĂNG B4O ( tập )Mã số: SB40.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

   - Đầy đủ các chi tiết, bộ phận như súng B40 thật. Trọng lượng 3,2 kg.

   - Nòng súng, cơ cấu ngắm, cơ cấu cò bằng thép.

   - ống che nòng bằng compsite, sơn xanh lá cây

   - Bao gói: trong hộp gỗ , trên mặt hộp in tên sản phẩm và năm, tên đơn   vị sản xuất.

( 1 khẩu súng + 1 quả đạn ).

2. Tính năng sử dụng:

    Dùng để thực hành các thao tác ngắm bắn, mang đeo theo yêu cầu huấn luyện.


SÚNG DIỆT TĂNG B40 cắt bổMã số: VKCB4.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

   - Vị trí cắt bổ:

            + Nòng súng.

            + ổ kim hỏa.

            + Cụm cò.

            + Bỏ kim hỏa.

2. Tính năng sử dụng:

   Dùng để giảng dạy cấu tạo các chi tiết của súng.

 

ĐẠN B40 tậpMã số: ĐB40.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

     - Mô phỏng đúng kích thước, hình dáng đạn thật. Trọng lượng bằng trọng lượng đạn thật: 2,2 kg .

    - Bao gói: trong hộp gỗ , trên mặt hộp in tên sản phẩm và năm, tên đơn vị sản xuất 

( 1 khẩu súng + 1 quả đạn ).

2. Tính năng sử dụng:

    Dùng để thực hành các thao tác tháo, lắp đạn vào súng khi luyện tập.

 

SÚNG TRƯỜNG CKC tập


Mã số: STCKC.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

   - Đầy đủ các chi tiết, bộ phận như súng CKC thật. Trọng lượng 3,8 kg.

   - Nòng súng và các cơ cấu ngắm, hộp khóa nòng, hộp tiếp đạn ... được làm bằng thép.

   - Báng súng, lưỡi lê làm bằng compsite.

   - Dây súng: chất liệu bằng sợi tổng hợp, màu xanh quân sự, tăng giảm được độ dài ngắn.

   - Bao gói: 1 khẩu/  hộp gỗ , trên mặt hộp in tên sản phẩm và năm, tên đơn vị sản xuất.

2. Tính năng sử dụng:

   Dùng để thực hành các động tác tháo lắp thông thường, các thao tác ngắm bắn, mang đeo theo yêu cầu huấn luyện.


SÚNG TRƯỜNG CKC  cắt bổMã số: VKCB2.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

    - Đầy đủ các chi tiết, bộ phận như súng CKC thật.

    - Vị trí cắt bổ:

            + Nòng súng.

            + Phần trên của bộ phận thoi đẩy.

            + Băng đạn.

            + Bỏ kim hỏa

    - Bao gói: 1 khẩu/  hộp gỗ, trên mặt hộp in tên sản phẩm và năm, tên đơn vị sản xuất.

2. Tính năng sử dụng:

    Dùng để giảng dạy cấu tạo các chi tiết của súng.

 

ĐẠN B40 cắt bổMã số: ĐCBB40.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

      Vị trí cắt bổ:

            + Đầu đạn: thể hiện phễu đạn, thuốc nổ, ngòi nổ...

            + ống thuốc phóng.

2. Tính năng sử dụng:

    Dùng để giảng dạy cấu tạo các bộ phận, chi tiết của đạn.


SÚNG DIỆT TĂNG B41 cắt bổMã số: VKCB5.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

   - Vị trí cắt bổ:

            + Loa che lửa.

            + Nòng súng ( đoạn ống và đoạn ống nối ).

            + ổ kim hỏa.

            + ốp che nòng.

            + Bỏ kim hỏa.

  - Bao gói: trong hộp gỗ, trên mặt hộp in tên sản phẩm và năm, tên đơn vị sản xuất.

( 1 khẩu súng + 1 quả đạn ).

2. Tính năng sử dụng:

   Dùng để giảng dạy cấu tạo các chi tiết của súng.


ĐẠN B41
cắt bổ
 


Mã số: ĐCBB41.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

    - Vị trí cắt bổ:

            + Đầu đạn.

            + ống thuốc đẩy.

            + Cánh đuôi đạn.

    - Bao gói: trong hộp gỗ, trên mặt hộp in tên sản phẩm và năm, tên đơn vị sản xuất.

 (1 khẩu súng + 1 quả đạn ).

2. Tính năng sử dụng:

     Dùng để giảng dạy cấu tạo các bộ phận, chi tiết của đạn.

 


SÚNG DIỆT TĂNG B41 tậpMã số: SB41.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

   - Đầy đủ các chi tiết, bộ phận như súng B41 thật. Trọng lượng 6 kg.

   - Nòng súng, cơ cấu ngắm, cơ cấu cò bằng thép.

   - ốp che nòng bằng compsite.

   - Bao gói: trong hộp gỗ sơn xanh quân sự, trên mặt hộp in tên sản phẩm và năm, tên đơn   vị sản xuất. ( 1 khẩu súng + 1 quả đạn ).

2. Tính năng sử dụng:

   Dùng để thực hành các thao tác ngắm bắn, mang đeo theo yêu cầu huấn luyện.

 

ĐẠN B41 tậpMã số: ĐB41.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

    - Mô phỏng đúng kích thước, hình dáng đạn thật. Trọng lượng bằng trọng lượng đạn thật: 2,5 kg.

    - Bao gói: trong hộp gỗ , trên mặt hôp in tên sản phẩm và năm, tên đơn vị sản xuất. (1 khẩu súng + 1 quả đạn ).

2. Tính năng sử dụng:

     Dùng để thực hành các thao tác tháo, lắp đạn vào súng khi luyện tập.


 

SÚNG TIỂU LIÊN AKMã số: STLAK.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

   - Đầy đủ các chi tiết, bộ phận như súng tiểu liên AK thật. Trọng lượng 3,7 kg.

   - Nòng súng và các cơ cấu ngắm, hộp khóa nòng, hộp tiếp đạn ... được làm bằng thép.

   - Dây súng: chất liệu bằng sợi tổng hợp, màu xanh quân sự, tăng giảm được độ dài ngắn.

   - Bao gói: 1 khẩu/  hộp gỗ , trên mặt hộp in tên sản phẩm và năm, tên đơn vị sản xuất.

2. Tính năng sử dụng:

   Dùng để thực hành các động tác tháo lắp thông thường, các thao tác ngắm bắn, mang đeo theo yêu cầu huấn luyện.


SÚNG TIỂU LIÊN AK  cắt bổ 

Mã số: VKCB1.M5

1. Tính năng kỹ thuật:

    - Đầy đủ các chi tiết, bộ phận như súng tiểu liên AK thật.

    - Vị trí cắt bổ:

            + Nòng súng(vị trí khâu truyền khí thuốc)

            + Hộp khoá nòng.

            + Băng đạn.

            + Bỏ kim hỏa

    - Bao gói: 1 khẩu/  hộp gỗ, trên mặt hộp in tên sản phẩm và năm, tên đơn vị sản xuất.

2. Tính năng sử dụng:

    Dùng để giảng dạy cấu tạo các chi tiết của súng.

 
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: