QĐND. Tại phiên họp, BCĐ đã thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả xử lý các vụ việc, vụ án BCĐ theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, trọng tâm là tiến độ, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc theo Thông báo kết luận số 11-TB/BCĐTW và Thông báo kết luận số 30-TB/BCĐTW của Thường trực BCĐ; kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương; kết quả kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan; tình hình, kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2016 của BCĐ và chương trình công tác năm 2017 của BCĐ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN 
Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các thành viên BCĐ thống nhất đánh giá: Năm 2016, với quyết tâm cao và sự tập trung chỉ đạo của BCĐ, Thường trực BCĐ mà trực tiếp là sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư-Trưởng BCĐ, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan tiến hành tố tụng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp có chuyển biến rõ rệt. BCĐ đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vừa chỉ đạo định hướng chủ trương xử lý, vừa chỉ đạo cụ thể từng nội dung vụ việc, gắn với trách nhiệm của cơ quan chức năng và người có thẩm quyền; với chủ trương “tài liệu đến đâu xử lý đến đó, sau đó điều tra, xử lý tiếp nhằm tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong phát hiện, xử lý tham nhũng”. Đồng thời, BCĐ ban hành cơ chế chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và cấp tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế… Nhờ vậy, nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ. Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận bức xúc được xử lý đúng tiến độ, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, như vụ án Phạm Công Danh, vụ án Hà Văn Thắm, vụ án Lê Dũng, vụ án Phạm Ngọc Ngoạn; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (phần điều tra lại). Các vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo, đã truy tố, xét xử sơ thẩm 8 vụ với 121 bị cáo, xét xử phúc thẩm 6 vụ với 55 bị cáo. Các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, đã truy tố, xét xử sơ thẩm 3 vụ với 10 bị cáo, xét xử phúc thẩm 2 vụ với 3 bị cáo.

Sau 3 năm, từ khi thành lập BCĐ và Ban Nội chính Trung ương đến nay, trong tổng số 40 vụ án, 7 vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo, đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 vụ với 330 bị can; đã truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ với 247 bị cáo, xét xử phúc thẩm 14 vụ với 137 bị cáo. Trong số 29 vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 vụ với 93 bị can, đã truy tố xét xử sơ thẩm 18 vụ với 68 bị cáo, xét xử phúc thẩm 10 vụ với 24 bị cáo, mức án rất nghiêm khắc, qua đó cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phục vụ PCTN được tăng cường. BCĐ đã thành lập 7 đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 14 tỉnh; qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị 42 vấn đề về cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo xử lý 87 vụ việc, vụ án.

BCĐ đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp kiểm tra chuyên đề phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong các lĩnh vực thuế, hải quan; qua kiểm tra đã đưa ra 11 nhóm kiến nghị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác PCTN; công tác tổ chức cán bộ, hoàn thiện thể chế về PCTN; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế, hải quan…; yêu cầu chỉ đạo kiểm tra làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với 29 cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đến nay, 63/63 tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành chương trình hành động thực hiện kế hoạch của BCĐ triển khai Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; lựa chọn, đưa vào diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý 436 vụ việc, vụ án.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư nêu rõ, sau Đại hội XII của Đảng, điểm thuận lợi là có khí thế mới, đồng thuận cao, không khí làm việc khác trước nhưng yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, lãng phí cũng nặng nề hơn, tính chất công việc phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, BCĐ Trung ương về PCTN đã có nhiều cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra với tinh thần làm việc quyết liệt và đã có chuyển biến tích cực trên thực tế. Ủy ban kiểm tra, các ngành: Công an, thanh tra, kiểm toán, kiểm sát, tòa án, các cơ quan báo chí tuyên truyền và các cơ quan khác đã vào cuộc khá mạnh mẽ, tương đối đồng bộ. Đặc biệt, Ban Nội chính Trung ương-Cơ quan thường trực của BCĐ, trong điều kiện người ít, khối lượng công việc nhiều, nhưng rất nỗ lực, quyết tâm, chủ động tham mưu, đề xuất, chuẩn bị chu đáo, phục vụ tốt các phiên họp BCĐ, các cuộc họp của Thường trực BCĐ; phối hợp với các cơ quan chức năng, đôn đốc xử lý hoặc tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng… Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động của BCĐ và kết quả PCTN.

Nhất trí với 7 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 và 12 nhiệm vụ cụ thể, việc phân công các đồng chí phụ trách, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong thời gian tới, muốn làm tốt hơn công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực, phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa và hành động quyết liệt hơn nữa. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải chú ý thêm một số vụ án lớn, nghiêm trọng; đưa một số vụ án “đắp chiếu” vào diện BCĐ chỉ đạo, kiên quyết xử lý; chú ý thêm ở địa phương, cơ sở, các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thuế và hải quan, khu vực tư nhân, đầu tư nước ngoài; hạn chế tối đa tình trạng bỏ trốn, bỏ chạy, tăng cường khâu thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của BCĐ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

TẤN TUÂN - THU HUYỀN