Hải quân Việt Nam vận hành robot quét thủy lôi trên biển

Nội dung chính Chương trình Thời sự Quốc phòng Việt Nam ngày 11/9/2017:

Trung đoàn Không quân 923 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Đơn vị Tăng thiết giáp bảo vệ Bộ quốc phòng khai thác hiệu quả vũ khí trang bị

Vùng 3 Hải quan đánh giá năng lực, khả năng chiến đấu của các đơn vị Hải quân

Việt Nam vận hành robot quét thủy lôi trên biển

Chuyên gia quốc tế đánh giá năng lực Quân y gìn giữ hòa bình Việt Nam

Biên phòng Kontum bảo vệ bình yên biên giới

Binh đoàn 12 huấn luyện quân dự bị 2017

Quân đoàn 3 rèn luyện bản lĩnh cho bộ đội

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
952