Tập huấn sĩ quan Hậu cần Liên hợp quốc tại Việt Nam

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 09/01/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Thông qua nhiều hệ thống tài liệu phục vụ huấn luyện và đào tạo

- Đẩy mạnh hiện đại hoá các cơ quan báo chí quân đội

- Người Hà Nội đối phó với rét khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C

- Đối thoại liên Triều đạt kết quả bước đầu

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
536