Công binh sẵn sàng cơ động cứu nạn
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YZ2FDXzHT_s" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Thời sự Quốc phòng ngày 10/01/2018 có những nội dung chính sau đây:

- UBTV Quốc hội thảo luận dự án Luật quốc phòng sửa đổi và Luật an ninh mạng.

- Huấn luyện cơ động tìm kiếm cứu nạn.

- Đình chỉ chuyên môn bác sĩ chẩn đoán sai thai lưu.

- 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2017.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
469