Tăng cường huấn luyện bổ sung cho chiến sĩ mới.

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 09/7/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

- Bài học lịch sử chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh.

- Tăng cường huấn luyện bổ sung cho chiến sĩ mới.

- Khoảng 13 cơn bão sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam trong 6 tháng cuối năm.

- Thái Lan đã giải cứu được 8 thành viên trong đội bóng thiếu niên.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
596