Kiểm tra công tác huấn luyện của Quân đoàn 2

Thời sự Quốc phòng ngày 06/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Giao lưu "Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật".

- Khai mạc hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân.

- Kiểm tra công tác huấn luyện của Quân đoàn 2.

- Quân khu 4 triển khai toàn diện các nhiệm vụ.

- Đã xử lý xong đất ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
585