Cách mạng tháng Mười Nga và bài học về xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Thời sự Quốc phòng ngày 07/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Hoàn thành dự án xử lý Dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

- Khai mạc hội chợ Thương mại Việt Nam 2018 tại Campuchia.

- Cách mạng tháng Mười Nga và bài học về xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

- Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
609