Đảm bảo an toàn giao thông cho lái xe quân sự.

Thời sự Quốc phòng ngày 05/12/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Giới thiệu nhân sự quân đội qui hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 -2026.

- Tiếp tục triển khai nhiều hoạt động vì nạn nhân chất độc màu da cam.

- Đảm bảo an toàn giao thông cho lái xe quân sự.

- Phe vé lộng hành trước trận lượt về Việt Nam - Philippines.

- Quốc hội Anh tranh luận về thỏa thuận Brexit.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
957