Các đơn vị Quân đội triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thời sự Quốc phòng ngày 09/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Các đơn vị Quân đội triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Nguồn lực chất lượng để phát triển địa phương.

- Nhiều phụ huynh thờ ơ với việc đội mũ bảo hiểm cho con trẻ.

- Bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ về bức tường biên giới.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
248