Không ngừng nâng cao khả năng phòng thủ đất nước.

Thời sự Quốc phòng ngày 14/03/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Không ngừng nâng cao khả năng phòng thủ đất nước.

- Gặp mặt gương mặt trẻ tiêu biểu trong Quân đội.

- Không ngừng đổi mới chương trình phát thanh Quân đội nhân dân.

- Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- 50 nước ban hành lệnh cấm Boeing 737 Max 8.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
594