Hai tàu hải quân 011 và 015 bắt đầu các hoạt động đối ngoại.

Thời sự Quốc phòng ngày 14/04/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Cả nước cùng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.

- Toàn quân chủ động phòng chống hạn hán.

- Hai tàu hải quân 011 và 015 bắt đầu các hoạt động đối ngoại.

- Nắm chắc, giải quyết kịp thời tư tưởng chiến sĩ mới.

- Giá dứa thấp, người trồng dứa lao đao.

- Chủ tịch Cuba kêu gọi củng cố quốc phòng và kinh tế.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
204