Thăm, kiểm tra tại Trường Sa và nhà giàn DK1.

Thời sự Quốc phòng ngày 15/04/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Thăm, kiểm tra tại Trường Sa và nhà giàn DK1.

- Ngành kỹ thuật Quân đoàn 4 phát huy sáng kiến vào huấn luyện.

- Giá thấp nhưng người nông dân vẫn đổ xô đi trồng dứa.

Ecuador lý giải việc tước quyền tị nạn của nhà sáng lập WikiLeaks.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
427