Đường ống xăng dầu – Trí tuệ Việt Nam.

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 11/5/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp cố vấn đặc biệt nội các Nhật Bản. 

- Đường ống xăng dầu – Trí tuệ Việt Nam. 

- Huấn luyện tàu buồm sát thực tế trên biển. 

- Hà Nội có thể cấm xe máy trước năm 2030.

- Hạ viện Pháp thông qua luật phục dựng nhanh Nhà thờ Đức Bà.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
512