"Lật cánh"sang Tây Trường Sơn trên đất bạn Lào.

Thời sự Quốc phòng ngày 13/5/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm và kiểm tra Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.

- "Lật cánh"sang Tây Trường Sơn trên đất bạn Lào.

- Triết lý hòa ái vì một thế giới hòa hợp.

- Trung Quốc thử nghiệm sân bay mới.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
559