Tính khả thi của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 10/6/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tính khả thi của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em vùng cao.

- Nhà giá rẻ ở TP. Hồ Chí Minh: Nhiều tiềm năng còn bỏ ngỏ.

- Tích cực thúc đẩy lợi ích quốc gia của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
881