Đặc công Hải quân huấn luyện đổ bộ đường không.

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 11/6/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc hội thảo luận về Luật lực lượng dự bị động viên.

- Đặc công Hải quân huấn luyện đổ bộ đường không.

- Thanh toán không dùng tiền mặt tăng nhanh.

- Thiệt hại lớn khi không duy trì các trạm cân tải trọng liên ngành.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
474