Triển khai hiệu quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2019.

Thời sự Quốc phòng ngày 09/7/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Triển khai hiệu quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2019.

- Đảm bảo tính nghiêm minh, giữ vững kỷ luật Đảng trong quân đội.

- Phạt tiền nhà mạng để lộ thông tin của khách hàng.

- Taliban và Afghanistan nhất trí lộ trình hòa bình.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
425