Cảnh sát biển đoàn kết, kỷ luật, bảo vệ chủ quyền, hỗ trợ ngư dân.

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 11/7/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Cảnh sát biển đoàn kết, kỷ luật, bảo vệ chủ quyền, hỗ trợ ngư dân.

- Hướng tới "An ninh bền vững" cho khu vực Asean.

- Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, 4.800 hộ không có nhà ở.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
808