Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thời sự Quốc phòng ngày 06/10/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Gặp mặt các đại biểu quân đội dự hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương khóa XII.

- Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp có tác dụng khi đi cùng bằng tốt nghiệp.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
759