Cảnh sát biển ứng dụng công nghệ trong đảm bảo kỹ thuật.

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 07/10/2019 có những nội dung chính sau đây:

- BCH Trung ương thảo luận các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Cảnh sát biển ứng dụng công nghệ trong đảm bảo kỹ thuật.

- Hà Nội - Ký ức ngày trở về.

- Bộ GD&ĐT giải thích không ghi xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
213