Phòng, chống thông tin xấu độc góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 17/11/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean.

- Phòng, chống thông tin xấu độc góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

- Gần 20 năm nỗ lực nhưng chưa cấm được Amiang trắng.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
658