Đại tướng Lương Cường thăm, kiểm tra tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 18/11/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Lễ bàn giao chức Chủ tịch ADMM và ADMM+ cho Việt Nam.

- Đại tướng Lương Cường thăm, kiểm tra tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

- Những người thầy miệt mài trong nắng gió thao trường.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
775