Nhận diện thông tin bịa đặt, xuyên tạc.

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 01/12/2019 có những nội dung chính sau đây:

Quân ủy Trung ương thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

- Nhận diện thông tin bịa đặt, xuyên tạc.

- Không để HIV/AIDS xâm nhập vào môi trường quân đội.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
234