Đây là chủ đề Hội thảo khoa học do Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) tổ chức sáng 2-12, tại Hà Nội.
Dự hội thảo có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Thủ trưởng các tổng cục, quân chủng, binh chủng, các học viện, nhà trường trong Quân đội. Trung tướng, PGS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu chủ trì hội thảo. 
Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội thảo. 
Tại hội thảo, các tham luận đều khẳng định, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có những tác động mạnh mẽ đến Việt Nam và các học viện, nhà trường Quân đội không thể đứng ngoài cuộc cách mạng này.  
Nhiều tham luận của các đại biểu đến từ các học viện, nhà trường Quân đội như: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quốc phòng... đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như định hướng của đơn vị về việc nắm bắt cơ hội của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như biến những thách thức của cuộc cách mạng này thành yếu tố thuận lợi phát triển giáo dục, đào tạo trong Quân đội. 
Trung tướng, PGS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu phát biểu tại hội thảo.
Theo các đại biểu, để có thể thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các học viện, nhà trường Quân đội cần có nhận thức rõ về những tác động của cuộc cách mạng đến công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội; có sự đồng lòng, nhất trí cao; đổi mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu mới; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ vì đây là cầu nối giúp tiếp cận với nguồn thông tin thế giới; đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo...
Toàn cảnh hội thảo. 
Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất quan tâm đến tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và có những chỉ đạo sát sao tới các đơn vị để thích ứng với cuộc cách mạng này, làm sao để bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng cho rằng, để triển khai tốt Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các học viện, nhà trường Quân đội cần làm tốt một số nhiệm vụ sau: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; nắm chắc những ảnh hưởng của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chủ động, đi tắt đón đầu, tận dụng thời cơ; đảm bảo nguồn nhân lực; nâng cao chuyên môn, đặc biệt nâng cao trình độ ngoại ngữ; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong giáo dục, đào tạo cũng như nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy trong các học viện, nhà trường Quân đội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền...
Tin, ảnh: BĂNG CHÂU
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
245