Sáng 13-5, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương kiểm tra Trung tâm GDQPAN Trường Quân sự Quân khu 7.
Đại tá Lương Quang Cương, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) làm trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan chức năng Bộ tư lệnh Quân khu 7…
 
 

Đoàn công tác kiểm tra các thiết bị phục vụ môn học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN Trường Quân sự Quân khu 7.

Trung tâm GDQPAN thuộc Trường Quân sự Quân khu 7 được thành lập ngày 29-2-1996 theo Quyết định số 210/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng. Quy mô ban đầu đào tạo 3.000 sinh viên và tăng dần hằng năm; từ năm 2017 theo Quyết định số 1881/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về tổ chức lại Trung tâm GDQPAN Trường Quân khu 7 với quy mô gần 20 nghìn sinh viên/năm. Qua nghe đại diện Ban giám đốc trung tâm báo cáo và kiểm tra thực tế, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương nhận thấy, thời gian qua, Ban giám đốc Trung tâm GDQPAN đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 7, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về GDQPAN cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trung tâm GDQPAN. Nét nổi bật, thời gian qua, trung tâm đã thực hiện nghiêm chương trình, nội dung môn học GDQPAN cho sinh viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chất lượng thực hiện môn học đạt kết quả tốt. Từ năm 2018 đến nay, trung tâm đã tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và cấp chứng chỉ GDQPAN cho gần 19.000 sinh viên.

Kết luận sơ bộ nội dung kiểm tra, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương yêu cầu thời gian tới, Trung tâm GDQPAN Trường Quân sự Quân khu 7, tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác GDQPAN. Chủ động phối hợp, hợp đồng chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng thực hiện liên kết theo phân luồng đúng quy định Thông tư liên tịch số 123. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia giảng dạy môn GDQPAN của trung tâm. Quá trình tổ chức giảng dạy, đội ngũ cán bộ, giảng viên cần tích cực đổi mới phương pháp dạy học; hình thức thi, kiểm tra đánh giá kết quả môn GDQPAN cho sinh viên phù hợp với điều kiện thực tế của trung tâm. Bên cạnh đó, trung tâm tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường huấn luyện kỹ thuật, điều lệnh, thiết bị dạy học, nơi ăn ở sinh hoạt tập trung, đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện của sinh viên đối với môn học GDQPAN.

 


   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
365