Trong nước

Thời sự Quốc phòng ngày 15/7/2018

Chiến thắng Khe Sanh - Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam.

Thời sự Quốc phòng ngày 14/7/2018

Quân khu 1 khai thác hiệu quả khí tài tác chiến điện tử mới.

Thời sự Quốc phòng ngày 13/7/2018

Quân khu 9 huấn luyện bộ đội sát địa bàn.

Thời sự Quốc phòng ngày 12/7/2018

Huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm đúng tiến độ, đủ nội dung.

Thời sự Quốc phòng Việt Nam ngày 10/7/2018

Quân đội đảm bảo Hậu cần sẵn sàng chiến đấu

Thời sự Quốc phòng ngày 09/7/2018

Tăng cường huấn luyện bổ sung cho chiến sĩ mới.

Thời sự Quốc phòng ngày 08/7/2018

Nhà máy X52 tích cực chuẩn bị bảo dưỡng, sửa chữa tàu ngầm.

Thời sự Quốc phòng ngày 07/7/2018

Triển khai thực hiện các đề án kỹ thuật quân sự.

Thời sự Quốc phòng Việt Nam ngày 6/7/2018

Bộ đội phòng hóa trên thao trường mùa nắng nóng

Thời sự Quốc phòng Việt Nam ngày 5/7/2018

Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh tại các TP lớn
123...Trang cuối