Trong nước

Thời sự Quốc phòng ngày 15/11/2018

Các mô hình hợp tác biên giới hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thời sự Quốc phòng ngày 14/11/2018

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Thời sự Quốc phòng ngày 13/11/2018

Việt Nam - Singapore đối thoại chính sách quốc phòng.

Thời sự Quốc phòng ngày 12/11/2018

Diễn tập hiệp đồng tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi.

Thời sự Quốc phòng ngày 11/11/2018

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở tỉnh Hà Nam.

Thời sự Quốc phòng ngày 10/11/2018

Kinh nghiệm từ diễn tập bắn đạn thật của sư đoàn 346

Thời sự Quốc phòng ngày 09/11/2018

Sẵn sàng cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung.

Thời sự Quốc phòng ngày 08/11/2018

Đưa sản phẩm công nghiệp quốc phòng "Made in Vietnam" ra Thế giới.

Thời sự Quốc phòng ngày 07/11/2018

Cách mạng tháng Mười Nga và bài học về xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Thời sự Quốc phòng ngày 06/11/2018

Kiểm tra công tác huấn luyện của Quân đoàn 2
123...Trang cuối