Trong nước

Thời sự Quốc phòng ngày 17/9/2018

Trường Sĩ quan Lục quân 1 khai giảng năm học mới.

Thời sự Quốc phòng ngày 14/9/2018

Hợp tác vì hòa bình bền vững ở khu vực.

Thời sự Quốc phòng ngày 15/9/2018

Khổ luyện để "mình đồng, da sắt".

Thời sự Quốc phòng ngày 13/9/2018

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Thời sự Quốc phòng ngày 12/9/2018

Các đơn vị của Quân khu 9 tăng cường huấn luyện cứu nạn trong mùa lũ.

Thời sự Quốc phòng ngày 11/9/2018

Trao đổi chuyên môn công binh gìn giữ hòa bình.

Thời sự Quốc phòng ngày 10/9/2018

Hưng Yên đầu tư nhiều nguồn lực nâng cao sức mạnh lực lượng vũ trang.

Thời sự Quốc phòng ngày 09/9/2018

Bộ đội Phòng không trưởng thành qua diễn tập bắn đạn thật.

Thời sự Quốc phòng ngày 08/9/2018

Nâng cao năng lực bảo đảm thông tin liên lạc qua các bộ tình huống.

Thời sự Quốc phòng ngày 07/9/2018

Hội thao kỹ, chiến thuật Đặc công toàn quân năm 2018.
123...Trang cuối